Friday, July 16, 2010

Minggu 27

Tarikh 05 Julai 2010 (Isnin)
Kelas 1I
Masa 2.00 - 3.10ptg
Subjek PSK T1
Tema
Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Pelbagai Cerita Rakyat
Pengetahuan Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum
Kemahiran Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum
Nilai Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T1
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T1
iii) Buku Rujukan PSK T1
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Bertanggungjawab
Refleksi Para pelajar memberikan sepenuh perhatian semasa cerita ini disampaikan.

Tarikh 05 Julai 2010 (Isnin)
Kelas 1J
Masa 5.10 - 6.20
Pekara
Perhimpunan
- Pelancaran Minggu Explorace Sains & Matematik-

Tarikh 06 Julai 2010 (Selasa)
Kelas 1G
Masa 1.25 - 2.35ptg
Subjek PSK T1
Tema
Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Pelbagai Cerita Rakyat
Pengetahuan Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum
Kemahiran Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum
Nilai Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T1
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T1
iii) Buku Rujukan PSK T1
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Bertanggungjawab
Refleksi Para pelajar memahami dengan pengajaran yang ada dalam cerita rakyat ini

Tarikh 06 Julai 2010 (Selasa)
Kelas 1C
Masa 3.25 - 4.35ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk Tatabahasa
i) Kata Seru
ii) Kata Tanya
iii) Perintah
Fokus Utama Menggunakan kata, istilah, frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohensif
Fokus Sampingan Menyaring maklumat mengikut keutamaan
Objektif Pelajar membina beberapa ayat menggunakan kata-kata tersebut
Aktiviti P&P 1. Pelajar diberikan nota tentang kata2 tersbut
2. Membuat latihan berdasarkan perkataan yang diberikan
Sistem Bahasa Kata :
i) Tanya
ii) Seru
iii) Perintah
Pengisian Kurikulum Ilmu : Sastera
Nilai : Bekerjasama
KBT : Kecerdasan Pelbagai
BBM Buku Teks BM T1
Refleksi Pelajar memahami dengan penerangan yang diberikan.

Tarikh 06 Julai 2010 (Selasa)
Kelas 2C
Masa 4.35 - 5.45ptg
Subjek PSK T2
Tema
Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Warisan Kesenian Bersama
i) Seni Bina
ii) Seni Lukis
Pengetahuan Menerangkan jenis-jenis seni bina dan lukis
Kemahiran Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan seni bina dan seni lukis warisan kepelbagaian budaya di Malaysia
Nilai Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T2
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T2
iii) Buku Rujukan PSK T2
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Bertanggungjawab
Refleksi Pelajar memahami penerangan yang diberikan.

Tarikh 07 Julai 2010 (Rabu)
Kelas 1J
Masa 12.50 - 2.00ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk
Karangan
- Jenis Gambaran-
Fokus Utama Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohensif
Fokus Sampingan Menyusun maklumat mengikut keutamaan
Objektif Pelajar dapat menulis karanagan jenis ini
Aktiviti P&P Pelajar diberikan gambaran tajuk karangan yang diminta
Sistem Bahasa Ayat Tunggal
Pengisian Kurikulum KBT : Kecerdasan Pelbagai
BBM Contoh Soalan Karangan PMR
Refleksi Sebahagian pelajar memahami cara untuk menulis karanagan ini.

Tarikh 07 Julai 2010 (Rabu)
Kelas 1M & 1D
Masa 2.00 - 3.10ptg / 5.10 - 6.20ptg
Subjek PSK T1
Tema
Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum
Pengetahuan Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum
Kemahiran Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum
Nilai Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T1
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T1
iii) Buku Rujukan PSK T1
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Bertanggungjawab
Refleksi Pelajar memahami dengan pengajaran dalam setiap cerita tersebut

Tarikh 08 Julai 2010 (Khamis)
Kelas 1J
Masa 12.50 - 2.00ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk Komsas
- Sajak : Diari Lama-
Fokus Utama Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi
Fokus Sampingan Menyatakan bentuk dan nada puisi
Objektif Membaca petikan prosa dan intonasi puisi dengan betul
Aktiviti P&P 1. Pelajar diperkenalkan dengan puisi baru
2. Membaca puisi tersebut dengan intonasi yang betul
3. Guru menerangkan maksud setiap rangkap
Sistem Bahasa Ayat Tunggal
Pengisian Kurikulum Ilmu : Sastera
Nilai : Bekerjasama
BBM i ) Buku Teks Komsas Kasut Kelopak Jantung TI
ii) Ulasan Komsas Kasut Kelopak Jantung
Refleksi Pelajar memahami dengan maksud sajak tersebut

Tarikh 08 Julai 2010 (Khamis)
Kelas 1C
Masa 2.00 - 3.10ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk
Karangan
- Jenis Gambaran-
Fokus Utama Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohensif
Fokus Sampingan Menyusun maklumat mengikut keutamaan
Objektif Pelajar dapat menulis karanagan jenis ini
Aktiviti P&P Pelajar diberikan gambaran tajuk karangan yang diminta
Sistem Bahasa Ayat Tunggal
Pengisian Kurikulum KBT : Kecerdasan Pelbagai
BBM Contoh Soalan Karangan PMR
Refleksi Pelajar dapat membuat karanagan tersebut

Tarikh 08 Julai 2010 (Khamis)
Kelas 1K
Masa 4.35 - 5.45ptg
Subjek PSK T1
Tema
Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Pelbagai Cerita Rakyat
Pengetahuan Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum
Kemahiran Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum
Nilai Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T1
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T1
iii) Buku Rujukan PSK T1
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Bertanggungjawab
Refleksi Para pelajar faham dengan pengajaran setiap cerita yang disampaikan

Tarikh 09 Julai 2010 (Jumaat)
Kelas 1C
Masa 4.00 - 5.10ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk Komsas
-Sajak : Diari Lama-
Fokus Utama Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi
Fokus Sampingan Menyatakan bentuk dan nada puisi
Objektif Membaca petikan prosa dan intonasi puisi dengan betul
Aktiviti P&P 1. Pelajar diperkenalkan dengan puisi baru
2. Membaca puisi tersebut dengan intonasi yang betul
3. Guru menerangkan maksud setiap rangkap
Sistem Bahasa Ayat Tunggal
Pengisian Kurikulum Ilmu : Sastera
Nilai : Bekerjasama
BBM i ) Buku Teks Komsas Kasut Kelopak Jantung TI
ii) Ulasan Komsas Kasut Kelopak Jantung
Refleksi Pelajar memahami dengan sajak yang diberikan.

Minggu 28

Tarikh 12 Julai 2010 (Isnin)
Kelas 1I
Masa 2.00 - 3.10ptg
Subjek PSK T1
Tema Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Sang Kancil Menjadi Hakim
Pengetahuan Menyenaraikan pengajaran dalam cerita rakyat
Kemahiran Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat
Nilai Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T1
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T1
iii) Buku Rujukan PSK T1
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Tanggungjawab
Refleksi Pelajar memahami dengan penerangan yang diberikan.

Tarikh 12 Julai 2010 (Isnin)
Kelas 1J
Masa 5.10 - 6.20ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk
Tatabahasa
i) Kata Seru
ii) Kata Tanya
iii) Perintah
Fokus Utama Menggunakan kata, istilah, frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohensif
Fokus Sampingan Menyaring maklumat mengikut keutamaan
Objektif Pelajar membina beberapa ayat menggunakan kata-kata tersebut
Aktiviti P&P 1. Pelajar diberikan nota tentang kata2 tersbut
2. Membuat latihan berdasarkan perkataan yang diberikan
Sistem Bahasa Kata :
i) Tanya
ii) Seru
iii) Perintah
Pengisian Kurikulum Ilmu : Sastera
Nilai : Bekerjasama
KBT : Kecerdasan Pelbagai
BBM Buku Teks BM T1
Refleksi Pelajar dapat mengunakan perkataan tersebut dengan betul

Tarikh 13 Julai 2010 (Selasa)
Kelas 1G
Masa 1.25 - 2.35ptg
Subjek PSK T1
Tema
Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Sang Kancil Menjadi Hakim
Pengetahuan Menyenaraikan pengajaran dalam cerita rakyat
Kemahiran Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat
Nilai Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T1
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T1
iii) Buku Rujukan PSK T1
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Bertanggungjawab
Refleksi Pelajar dapat menjawab soalan berdasarkan tajuk yang diberikan

Tarikh 13 Julai 2010 (Selasa)
Kelas 1C
Masa 3.25 - 4.35ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk
Unit 9
Indahnya Bumi Kenyalang
E) Membaca Teks
- Sarawak destinasi Pelancongan-
Fokus Utama Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
Fokus Sampingan Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh
Objektif Menjawab dengan betul soalan pemahaman
Aktiviti P&P Pelajar membaca petikan dan menjawab soalan yang diberikan
Sistem Bahasa i) Ayat Topik
ii) Ayat Huraian
Pengisian Kurikulum Ilmu : Geografi
Nilai : Berhemah Tinggi
BBM Teks dalam Buku Teks BM T1
Refleksi Pelajar dapat memahami soalan yang diber dan memberi jawapan yang betul

Tarikh 13 Julai 2010 (Selasa)
Kelas 2C
Masa 4.35 - 5.45ptg
Subjek PSK T2
Tema
Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Warisan Kesenian Bersama
i) Cantiknya kraf tangan tradisional Malaysia
Pengetahuan Menerangkan jenis-jenis warisan kraf tangan tradisional Malaysia
Kemahiran Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan jenis-jenis kraf tangan tradisional Malaysia
Nilai Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T2
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T2
iii) Buku Rujukan PSK T2
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Bertanggungjawab
Refleksi Nota untuk unit ini telah selesai diberikan. Pelajar dapat menjawab soalan yang diberi berdasarkan unit ini

Tarikh 14 Julai 2010 (Rabu)
Kelas 1J
Masa 12.50 - 2.00ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk Karangan
Jenis Cereka
Fokus Utama Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif
Fokus Sampingan Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan
Objektif Pelajar dapat menulis karangan jenis cereka
Aktiviti P&P Pelajar diberikan tajuk karangan dan perbincangan mengenai isi dibuat bersama
Sistem Bahasa Kata Penguat
Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berdikari
BBM Contoh Soalan Karangan PMR
Refleksi Sebahagian pelajar dapat membuat karangan jenis ini

Tarikh 14 Julai 2010 (Rabu)
Kelas 1M / 1D
Masa 2.00 - 3.10ptg / 5.10 - 6.20ptg
Subjek PSK T1
Tema
Tema 4
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Tajuk Sang Kancil Menjadi Hakim
Pengetahuan Menyenaraikan pengajaran dalam cerita rakyat
Kemahiran Menceritakan pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat
Nilai Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T1
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T1
iii) Buku Rujukan PSK T1
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Tanggungjawab
Refleksi Pelajar memahami dengan penerangan yang diberikan. Nota untuk unit ini telah selesai diberikan

Tarikh 15 Julai 2010 (Khamis)
Kelas 1J
Masa 12.50 - 2.00ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk Komsas
Drama : Arah Ke Mana
Fokus Utama Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera
Fokus Sampingan Menyatakan latar, gaya bahasa, nilai & pengajaran
Objektif Menyatakan jenis-jenis drama
Aktiviti P&P Pelajar diterangkan dengan jalan cerita tersebut
Sistem Bahasa Kata Penguat
Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berdikari
BBM i) Buku teks Kasut Kelopak Jantung T1
ii) Ulasan Komsas Antologi T1
Refleksi Memahami dengan jalan cerita berkenaan.

Tarikh 15 Julai 2010 (Khamis)
Kelas 1C
Masa 2.00 - 3.10ptg
Subjek Bahasa Malaysia T1
Tajuk Karangan Jenis Cereka
Fokus Utama Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif
Fokus Sampingan Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan
Objektif Pelajar dapat menulis karangan jenis cereka
Aktiviti P&P Pelajar diberikan tajuk karangan dan perbincangan mengenai isi dibuat bersama
Sistem Bahasa Kata Penguat
Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Berdikari
BBM Contoh Soalan Karangan PMR
Refleksi Pelajar tidak memahami dengan karangan jenis ini.

Tarikh 15 Julai 2010 (Khamis)
Kelas 1K
Masa 4.35 - 5.45ptg
Subjek PSK T1
Tajuk Sang Kancil Menjadi Hakim
Pengetahuan Menyenaraikan pengajaran dalam cerita rakyat
Kemahiran Menceritakan pengajaran dalam cerita rakyat
Nilai Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat
Pendekatan Pendekatan Koperatif
ABM i) Buku Teks PSK T1
ii) Buku Praktis n Skor A PSK T1
iii) Buku Rujukan PSK T1
KBKK Menganalisi data
Nilai Murni Tanggungjawab
Refleksi Pelajar memahami dengan penerangan yang diberikan. Nota untuk unit ini telah selesai diberikan

Tarikh 16 Julai 2010 ( Jumaat)
Pekara MC